Pulun yaranması ilə bağlı tarixi mənbələrdə müxtəlif versiyalar irəli sürülsə də, bu barədə araşdırmaların dəqiqləşməsinə hələ ehtiyac var. Bu mövzu tarixçilərlə yanaşı, həmişə həvəskarların da marağında olub. Bir çox insan müxtəlif dövr və ölkələrə məxsus pul vahidlərini toplayaraq bu işə öz töhfəsini verməyə çalışır. Bu kolleksiyaçılardan biri də İsmayıllı rayon sakini Famil Əhmədzadədir.

"Qafqazinfo" xəbər verir ki, F. Əhmədzadə Kanas S-ə açıqlamasında bildirib ki, ibtidai insanlar alış-veriş zamanı müxtəlif qiymətli əşyalardan istifadə edərdilər. Zaman keçdikcə ödəniş vasitəsini qiymətli metallardan hazırlanan sikkə və digər vasitələr əvəz etməyə başladı. Tarixi araşdırmalar isə pulun yaranma tarixinin 8 min ildən az olduğunu göstərir.

Famil Əhmədzadə öz evində müxtəlif pullardan ibarət muzey yaradıb. Onun kolleksiyasında gümüş və digər qiymətli metallardan hazırlanan sikkələrlə yanaşı, tarixin müxtəlif dövrlərində çap olunan kağız pul vahidlərinə də rast gəlmək mümkündür.O, pulları toplamaqla yanaşı, onlar barədə geniş məlumat bazasına da malikdir. Bu işə həvəs onda tədricən yaranıb. Getdiyi müxtəlif yerlərdə tanış olduğu insanlarla qurduğu ünsiyyət nəticəsində bu kolleksiyanı ərsəyə gətirməyə müvəffəq olub.

Tarix müəllimi olan F. Əhmədzadənin sözlərinə görə, kolleksiyaya maraq böyükdür. O, hətta dərs deyərkən bu pullardan əyani vasitə kimi istifadə edir. Onun üçün ən qiymətli və ən qədim eksponata gəldikdə isə o, bunun Şamaxı xanlığı dövründə kəsilən sikkə olduğunu deyir.

Evində xüsusi guşə yaradan kolleksiyaçı gələcəkdə topladığı pulları hansısa muzeyə hədiyyə edəcəyini də istisna etmir.