Türkiyədə qiyamçı əsgərlərin dövlət çevrişinə cəhdixalqın hiddətinə səbəb oldu.

Bu gün mülki vətəndaşlarəsgəri döymək üçün tankdan çıxmasınıgözləyərkən, polis ona silah çəkən qiyamçını tankın içindən çıxararaq insanlarınqiyamçıyaxətər yetirməsinə icazə verməyib.

Unikal.org tankın içindəçarəsiz və təzyiqlə üz-üzə qalan əsgərin polis tərəfindənqurtarılma anını təqdim edir.